Tiskové zprávy

06.09.
2019

Středohoř podruhé učil děti úctě k přírodě

V sobotu 31. srpna 2019 přivítala obec Hlinná spolu s nedalekou přírodní památkou Hradiště stovky návštěvníků. Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří zde spolu s místními představiteli a partnery z řad Stráže přírody a Lesů ČR uspořádala další ročník Slavností pastvin. Akce pro celou rodinu představila zdejší unikátní přírodu, péči o ni, lidová řemesla a regionální produkty.
číst dále
15.08.
2019

Komu vadí vzácní dravci? Nebe na Litoměřicku přišlo kvůli střelci o svého krále

Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálního pracoviště správa CHKO České středohoří museli 12. srpna 2019 opět řešit případ záměrného postřelení zvláště chráněného živočicha, tentokrát se obětí stal mladý orel mořský. Poraněný jedinec patří ke dvěma letos okroužkovaným mláďatům jediného hnízdícího páru těchto majestátních dravců ve zdejším regionu.
číst dále
29.07.
2019

Deset let poté: obnovený tok vzdoruje suchu

Žádný návštěvník Krušných hor, který zahrne do svého výletního itineráře trasu mezi Komáří hůrkou a Adolfovem, nemůže minout přírodní rezervaci Černá louka. Nelze ji přehlédnout, zejména v nejsušších obdobích a nejteplejších dnech, kdy se zde zelená tráva a kvetou tisíce bylin. Přesně před deseti lety tady Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zahájila rozsáhlý projekt, jehož cílem bylo obnovit původní charakter místa a zpomalit odtok vody z krajiny. Výsledky jsou obzvlášť viditelné v těchto suchých dnech.
číst dále
24.07.
2019

Vypuštěno: osm desítek syslů má nový domov v Českém středohoří

Dne 23. 7. 2019 pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v rámci záchranného programu vypustili osm desítek syslů pod vrchem Milá v chráněné krajinné oblasti České středohoří. V současnosti je nutné posilovat syslí populace v ČR, jelikož se jedná o kriticky ohrožený druh čítající jen okolo 6500 jedinců.
číst dále
21.05.
2019

Slavnosti stepí již po osmé představily unikátní přírodu vrchu Raná

V sobotu 18. května 2019 ovládlo úpatí vrchu Raná u Loun nebývalé veselí, konal se zde totiž již osmý ročník Slavností stepí. Ty organizuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří v úzké spolupráci s představiteli obce Raná.
číst dále
15.03.
2019

Sokoli opět krouží nad Průčelskou roklí

I letos se na svá hnízdiště vracejí kriticky ohrožení sokoli stěhovaví. Pravděpodobně jeden sokolí pár si opět zvolil ke svému hnízdění skály v Průčelské rokli nedaleko Brné. Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny, konkrétně Správy CHKO České středohoří proto oblast dočasně uzavřeli. Vzácným ptákům je tak zajištěn klid pro možnost opětovného zahnízdění.
číst dále
04.03.
2019

Další rok obnovy jedinečné přírody Českého středohoří

Krajinná mozaika Českého středohoří se během posledních desetiletí výrazně změnila, mizí z ní především jedinečná teplomilná stanoviště. Začala totiž kvůli útlumu tradičních forem hospodaření zarůstat náletovými dřevinami a dominantními travinami, hromadí se na nich stará uschlá tráva. To nevyhovuje zdejším vzácným druhům rostlin a živočichů. Na jejich záchranu a obnovu je zaměřen šestiletý projekt LIFE České středohoří, který realizuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO České středohoří.
číst dále
06.09.
2018

Pozvánka na Slavnosti pastvin

Přírodní památka Hradiště u Hlinné se stane dějištěm historicky prvního ročníku Slavností pastvin, které v sobotu 8. září pořádá Správa CHKO České středohoří (AOPK ČR) v rámci projektu LIFE České středohoří a obec Hlinná s podporou města Litoměřic.
číst dále
18.05.
2018

Sedmý ročník Slavností stepí je za dveřmi

Pozorovat sysly, svézt se na koni, prohlédnout si stepní ptactvo či hmyz nebo si zasoutěžit v zábavných disciplínách – to je jen krátký výčet aktivit, které čekají na malé i velké návštěvníky 7. ročníku oblíbených Slavností stepí. Ty se konají na vrchu Raná u Loun v sobotu 26. května od 10 do 17 hodin.
číst dále
01.02.
2018

Část Českého středohoří znovu ožije díky projektu LIFE

Litoměřice, Praha 1. 2. 2018 - Obnova neobhospodařovaných pozemků v přírodně cenných lokalitách Českého středohoří, zintenzivnění péče o vybrané druhy živočichů či rostlin a podpora tradičních forem hospodaření na území o celkové rozloze 277 ha. Kromě toho i atraktivní osvětové akce a programy pro laickou i odbornou veřejnost; to vše jsou hlavní cíle projektu LIFE České středohoří, jehož realizaci zahájila Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří. Šestiletý projekt přinese do unikátní severočeské krajiny opatření v celkové výši přes 60 miliónů korun.
číst dále