Ještěrka zelená

(Lacerta viridis)Budete-li se chovat v přírodě tiše, možná se vám podaří spatřit tyto krasavice. Ještěrka zelená se vyskytuje jen v těch nejteplejších oblastech naší země. Samice jsou hnědavé až zelené, s tmavšími skvrnkami podél dvou žlutavých pruhů po stranách hřbetu. Dospělí samci jsou obvykle zelení, v období páření se však vyznačují zářícím, tyrkysově zbarveným hrdlem. Lidé často ani netuší, že u nás takto exoticky působící plaz žije. I proto se tento kriticky ohrožený druh stal symbolem celého projektu.
Další fotografie
Vstup do nálezové databáze (NDOP)

Pestře zabarvená, až přes třicet centimetrů dlouhá ještěrka, může v kdekom vyvolat dojem, že někomu utekla z terária nebo přicestovala z jihu v zásilce tropického ovoce. Přitom ještě v 50. letech 20. století byla populace ještěrky zelené v kaňonech velkých českých řek poměrně četná. V Českém středohoří je výskyt ještěrky zelené v současnosti znám pouze ze dvou lokalit v kaňonu řeky Labe –  Dolní Zálezly a Kalvárie.

Zelená kráska s protáhlou hlavičkou, oblým tělem a dlouhým, štíhlým ocasem potřebuje ke svému životu vyhřáté stepní porosty se skalkami či kamennými zídkami, kde ve spárách nachází bezpečný úkryt. Jako strávník je ještěrka zelená nenáročná – pochutná si na rozmanitém hmyzu ve všech jeho vývojových stádiích, ale nepohrdne ani žížalami či malými plazy. Při lovu využívá hlavně vyčkávací strategii a je schopna zachytit i letící hmyz. Období páření začíná koncem dubna a může se protáhnout přes celý květen. V tomto období dochází mezi samci k dramatickým soubojům. V červnu až červenci snáší samice 5 až 20 bělavých vajec, mláďata se líhnou v srpnu a v září. Zimuje v zemních úkrytech, ve skalních štěrbinách, ale i v dutinách stromů.

Příčiny ohrožení

Ještěrce zelené ubývají vhodná místa pro život. Staré sady a vinice na stráních údolí zarůstají křovinami a náletovými dřevinami, které ještěří obydlí zastíní a tím pádem ochladí. Populace ještěrek mohou být ale ohroženy i nepříznivým počasím či nedostatkem úkrytů před predátory.

Ochranná opatření

V lokalitách Českého středohoří se nejčastěji mýtí křoviny a náletové dřeviny, obnažují se staré zdi z volně ložených kamenů, které jsou pozůstatky bývalých vinic a sadů. Rovněž se budují speciální „ještěří domečky“, tzv. plazníky. V nich ještěrky zelené nacházejí bezpečná útočiště před predátory a vhodná místa pro přezimování.