Slavnosti pastvin

Slavnosti pastvin jsou od 12. prosince 2020 certifikovaný zážitek v rámci regionálních známek ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®. Známku udělila Destinační agentura České středohoří, o.p.s. a jde o první podobné ocenění pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. 

Slavnosti pastvin se každoročně konají na přelomu srpna a září v obci Hlinná nedaleko Litoměřic. Událost je z části organizována pod širým nebem v malebné přírodě evropsky významné lokality Holý vrch.

Slavnosti pastvin jsou komplexní akcí pro veřejnost, která se v prvé řadě snaží rodinám s dětmi prostřednictvím zážitkově-naučného okruhu se zastaveními přiblížit způsoby ochrany přírody CHKO České středohoří za pomoci šetrných metod zemědělství. S tímto tématem úzce souvisí propagace venkovského života v současnosti i minulosti. Návštěvníci si proto mohou vyzkoušet lidová řemesla a tradiční způsoby zpracování zemědělských plodin prostřednictvím stánku Muzea v přírodě Zubrnice, vidět práci místního včelaře nebo se seznámit se specifiky chovu ovcí. Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vše doplňují poutavým výkladem o zdejší krajině a metodách péče o ní. Prakticky i teoreticky přibližují místní rostlinné a živočišné druhy. Vzdělávací stránku akce také podporuje Stráž přírody, Lesy ČR, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů a Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice.

Motivací k absolvování okruhu je možnost plnění atraktivních úkolů pro děti na jednotlivých stanovištích okruhu. Za splnění úkolu získávají děti list pohádky, kterou si v cíli zkompletují. Pohádka provází každým ročníkem akce a prostřednictvím příběhu propaguje ochranu vybraného významného druhu zdejší přírody. Průvodcem pohádkou i celým průběhem akce je Středohoř, mýtický ochránce Českého středohoří. Na konci celé stezky mohou návštěvníci získat různé upomínkové předměty, jako jsou keramické medaile, omalovánky, komiksy, samolepky, tužky a další. K dispozici jsou také informační materiály o přírodě Českého středohoří.

Pevnou součástí akce je zábavní program na návsi obce Hlinná, který je spojen s hudebními vystoupeními a jarmarkem. Na jarmarku jsou prezentovány a prodávány výrobky regionálních producentů. V blízkosti pak předvádí svojí činnost umělci a různé spolky, jejichž práce je obsahově spojena s Českým středohořím. 

Zmíněné body naznačují, že Slavnosti pastvin nejsou jen ekologicky zaměřenou akcí, ale výrazně pomáhají zvyšovat povědomí a zájem o místní kulturní a přírodní dědictví. Citlivě motivují návštěvníky k jejich ochraně a zachování pro další generace. Díky akci se daří propojit práci orgánů státní ochrany přírody s vedením obcí a měst, daří se slaďovat zájmy občanů, občanských spolků, také firem a dalších soukromých subjektů v rámci Ústeckého kraje a zároveň pomáhá rozvíjet komunitu malé obce v Českém středohoří.

Fotogalerie ze všech ročníků Slavností pastvin je k prohlédnutí na tomto webu zde.

S dalšími regionálními produkty a zážitky se zde seznámit na webu Asociace regionálních značek.