Kavyl olysalý

(Stipa zalesskii)I na první pohled je kavyl olysalý neobyčejně zajímavá rostlina. Kriticky ohrožená stepní tráva z čeledi lipnicovitých dorůstá až do výše 90 cm. Lány větrem rozpohybovaných kavylů z dálky připomínají stříbrné vlnící se moře.
Další fotografie
Vstup do nálezové databáze (NDOP)

Velmi vzácná stepní rostlina má centrum rozšíření v jihovýchodní části Ruska, Kazachstánu a jihozápadní části Sibiře. V Čechách se vyskytuje výhradně na stepích lounské a centrální části Českého středohoří. V rámci projektových lokalit můžeme pozorovat jeho populaci zejména na Kostelním vrchu. Dále roste na vrších Deblík, Oblík, Brník a Holý vrch u Sutomi. Výskyt je vázán na velmi výhřevné, jižní svahy skalních stepí.

Kavyl olysalý často roste společně s dalšími druhy kavylů. Daří se jim na osluněných svazích kopců sopečného původu. Zde vytváří takzvané kavylové stepi, jež svým vzhledem připomínají rozvlněnou stříbřitou hladinu moře.

Semeno kavylu je tvořeno obilkou (délka cca 1 cm) s velmi dlouhou péřitě chlupatou osinou (10 - 40 cm). Spodní část osiny nad obilkou se během dozrávání postupně spirálovitě stáčí. Po dozrání se obilka uvolní a díky dlouhé, chlupaté osině je za větru unášena pryč od matečné rostliny. Po dopadnutí na zem se díky spirálovitě stočené části osiny postupně doslova „zavrtává“ do země.

Příčiny ohrožení

Kavyl olysalý je ohrožen zarůstáním stepí konkurenčně silnějšími rostlinami, ale i lidmi, kteří dekorativní kavyl rádi trhají do kytic. Izolovaná populace na Deblíku a Kostelním vrchu, situovaná na stepní lysině, je ohrožena rytím prasat a zarůstáním expanzivními druhy.

Ochranná opatření

Krom Deblíku, zatím kavylové lokality nevyžadují pravidelný management. Na Oblíku se nepravidelně pase, v případě potřeby je možné šetrně odstraňovat nálety. Na Deblíku se osvědčilo mechanické odstraňování konkurenčních druhů. Nutnost radikálnějšího zásahu, třeba oplocení této lokality, ukáže další vývoj populace. Všem kavylům obecně pomáhá mýcení náletů, kterými zarůstají jejich přirozená stanoviště. O konkurenční rostliny se spolehlivě postarají pasoucí se stáda ovcí, protože ovce se kavylům kvůli ostrým a tuhým listům vyhýbají. Posilují tak pozici kavylů v druhovém souboji.