Slavnosti stepí již po osmé představily unikátní přírodu vrchu Raná

Raná a okolní kopce jsou jedinečné pro svá zachovalá teplomilná stepní společenstva, která jsou domovem bezpočtu vzácných živočichů a rostlin.

„Chceme seznamovat veřejnost se zcela unikátní přírodou lounské části Českého středohoří.  Přírodní bohatství zdejší vrchů potřebuje péči a není k tomu lepší cesty než skrze podporu tradičních forem hospodaření. Proto jsou pevnou součástí akce ukázky chovů hospodářských zvířat.  Pastva ovcí a koz totiž napomáhá tomu, aby zdejší krajina nezarostla náletem a měly tu i nadále prostor vzácné stepní druhy, jako jsou sysel obecný, saranče skalní, stepník rudý, hlaváček jarní, koniklec luční český a řada kavylů,“ uvedl Petr Kříž z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Ukázky pasení ovcí pod dohledem pasteveckého psa mohli návštěvníci sledovat v průběhu celé akce. Návrat do starých časů připomněly i ukázky starých řemesel, jakými bylo zpracování vlny, včelařství, svíčkařství a kovářství. Současné hospodaření zase přiblížila oficiální bonitace plemenných beranů a rekreační jízdy na koních. Letošní Slavnosti stepí se zároveň staly dějištěm kvalifikačních běhů ovčáckých psů na Mistrovství Evropy 2019 a světa 2020.

Raná je již od minulého století neodmyslitelně spojena s bezmotorovým létáním. Ve spolupráci s Leteckou Amatérskou Asociací České republiky (LAA ČR) zařadili proto organizátoři do programu organizované předváděčky paraglidingu, které byly díky příznivému počasí opravdu bohaté. Náležitosti plachtění si zájemci mohli vyzkoušet v informačním stánku LAA, jenž byl zároveň součástí naučné stezky pro děti. Ta seznamovala účastníky akce s lidovými řemesly a tématy z oblasti ochrany přírody. Na úpatí kopce si tak mohli děti i jejich rodiče vyzkoušet různé aktivity, z nichž nejpoutavější bylo jistě pozorování místních syslů, poznávání středohorské květeny, určování ceněných minerálů zdejších hor nebo výklad o ptactvu s ukázkou živých ptáků. Za absolvování naučné stezky na děti čekala odměna. Na ochranu zdejší přírody byly zaměřeny i odborníky vedené exkurze.

„Slavnosti stepí nejsou jen lákadlem pro milovníky přírody, ale mají svůj význam i při propagaci života v malých obcích. Místní jsou hrdí, že jsou součástí tak pěkné akce,“ komentoval starosta obce Raná Jaroslav Veselý.

Slavnosti stepí mají tradičně velký ohlas. Proto Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří začala s organizací další obdobné akce. Druhý ročník Slavností pastvin se bude konat v obci Hlinná 31. srpna 2019. Akce si klade za cíl seznámit veřejnost s cennými teplomilnými stanovišti v litoměřické části Českého středohoří a na ně vázanými způsoby péče o krajinu.

Poznámky:

[1] Patronem akce se stal ministr životního prostředí Richard Brabec a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Ten akci oficiálně zahájil a byl účasten dopolední části programu Slavností stepí.

[2] Tradičně se ku příležitosti Slavností stepí konala výtvarná soutěž pro děti z mateřských školek, žáků základních škol a nižších stupňů gymnázií. Téma letošní soutěže bylo „Kvetoucí klenoty jarního Středohoří“. Zúčastněné školy a školky zaslaly do soutěže téměř pět set obrázků, čímž se stal letošní ročník výtvarné soutěže rekordním.

[3] Akce realizována z projektu LIFE České středohoří LIFE16 NAT/CZ/000639, financovaný Evropskou komisí, MŽP a AOPK.