Kdo se zasadil o ochranu přírody Českého středohoří? Práci botanika Jana Šimra přiblíží nová výstava.

„Přestože se Jan Šimr narodil ve Veselí nad Lužnicí, prožil většinu života v Českém středohoří, kam nastoupil v roce 1922 jako učitel. Rozmanitost přírody tohoto pohoří skvěle naplňovala jeho vášeň pro botaniku. Pečlivě proto studoval zdejší krajinu, dokumentoval nejcennější lokality, upozorňoval na necitlivé zacházení s krajinou a probouzel v ostatních zájem o přírodu a její ochranu. V jeho fotografiích z let 1932 - 1941 ožívá pestrá krajina tradičního hospodaření i rodinné potěšení ze společných výletů a pobývání v náruči středohořských kopců,“ představuje osobnost Laďka Filipová z Muzea města Ústí nad Labem.

Dvě místnosti výstavy jsou zaměřeny přímo na život a práci Jana Šimra. Také na popis významných prvků přírody a krajiny Českého středohoří, které se v posledních sto letech výrazně proměnilo. Právě Jan Šimr byl jedním z prvních přírodovědců, který si rizik pro zdejší přírodu všímal, upozorňoval na ně a zasadil se o oficiální ochranu vybraných lokalit, jednotlivých druhů nebo významných stromů. Třetí místnost výstavy věnována přírodovědným aktivitám pro děti.

„Přípravu výstavy jsme podpořili z projektu LIFE České středohoří, který se snaží o stejné věci, jako Jan Šimr. Tedy o vytvoření takové krajiny, která bude co nejpestřejší a poskytne proto domov co nejvíce druhům. Také o péči a ochranu těch nejcennější lokalit,“ vysvětlila Gabriela Kubátová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, manažerka projektu.

Výstavu doplní přednášky a terénní exkurze s odborníky, které budou vždy samostatně propagovány. Děti výstavou provede „Malý pracovní průvodce výstavou“, který dostanou v tištěné podobě u vstupu do výstavních prostor. Učitelé mohou u Muzea města Ústí nad Labem poptávat programy muzejní pedagogiky, které žákům více přiblíží témata obsažená ve výstavě. Na své si přijdou také milovníci moderních technologií. Přímo expozicí výstavy provází trasa v audioprůvodci SmartGuide. Ta je navíc připravena i v německém jazyce. Přírodou v okolí vrchu Košťálov pak zájemce provede trasa „Po stopách Jana Šimra na Košťálov“ v aplikaci Geofun, která je obohacená o zábavné úkoly.

Poznámky:

1) Výstava i doprovodný program se bude řídit platnými protiepidemickými opatřeními.