Kontakty

Tým projektu LIFE
Externí spolupracovníci

GABRIELA
KUBÁTOVÁ

Manažerka projektu Life

MARTIN
VLČEK

Zoolog Life

KATEŘINA
TREMLOVÁ

Botanička Life

ONDŘEJ
NITSCH

PR manažer

NIKOLA
JINDŘICHOVÁ

Finanční manažerka

ROMAN
HAMERSKÝ

Věcný garant

VLADISLAV
KOPECKÝ

Program péče o krajinu – managementy

MICHAL
PORTEŠ

Ornitolog a chiropterolog

ŠÁRKA
KOPECKÁ

Agroenvironmentální programy

PAVEL
MORAVEC

Entomolog

MARTIN
KOŠNER

Lesník