Spolupracujeme

S partnerskými obcemi a dalšími institucemi

V rámci projektu spolupracujeme s celou řadou subjektů, mezi něž patří zejména města a obce, nevládní neziskové organizace a odborné či vzdělávací instituce.

Organizace

Města a obce:

Projekty LIFE: