Výřezy

Staly se nezbytnou součástí při obnově nelesních stanovišť. V Českém středohoří se zvuk motorových pil a křovin nese po zapomenutých lukách, pastvinách a sadech, jejichž kouzlo skryla příroda za křoviska hlohu, trnky, svídy, ptačího zobu, jasanů a akátů. Každý výsek odkrývá krajinu předků. Výřezy v minulosti pomohly zachránit významné stepní lokality.

Výřezy jsou fyzicky i ekonomicky náročné. Je potřeba šetrně likvidovat vyřezaný materiál. Aplikaci metody znesnadňuje zmlazování, které je u některých druhů keřů velmi silné. Je proto nutné výřezy opakovat a o lokalitu nadále pečovat, jinak se křoviny vrátí. A to ještě hustší a neprostupnější. Výmladky omezuje pravidelné kosení a úspěšně je tlumí pasoucí se kozy, kterým náramně chutnají. Bohužel, na některých místech není možné zmlazení zastavit jinak než aplikací herbicidů. Dříve jej pomáhalo krotit i pravidelné vypalování.

Při aplikaci metody je nutné dodržovat určitá pravidla. Nelze je provádět v období hnízdění ptáků, stejně tak v obdobích, kdy přichází na svět mláďata savců. Rovněž je nutné některá křoviska ponechat. Poskytují domov hmyzu i stín. Holoseč křovin může negativně ovlivnit celou oblast.