Localization: 50.5316667N, 14.0927778E
Area: 29,3 ha
Category: EVL
Locality type: CHKO, PP
Degree of protection: I., IV. zóna
Altitude: 200-323 m n. m.

Radobýl

Above the village of Žalhostice, within sight of Litoměřice, Radobýl hill rises. You cannot confuse it with any other hill. This volcanic hill with a historical quarry can be recognized thanks to the uncovered unique columnar jointing of basalt.

Přehled stanovišť a biotopů

Kód stanoviště
Název stanoviště
Kód biotopu
Název biotopu
Rozloha
Podíl v %
Kvalita biotopu
K3Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 15.033 ha51.262.04
40A0Kontinentální opadavé křoviny K4ANízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 0.019 ha0.071
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklíchL4Suťové lesy 4.492 ha15.312.5
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahůS1.2Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 2.103 ha7.172.13
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) T6.2BBazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 0.292 ha12.49
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)T3.3DÚzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 3.666 ha12.52.09
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)T3.4DŠirokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 3.349 ha11.423.84
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)T3.5BAcidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 0.196 ha0.672
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)T3.1Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 0.077 ha0.262

Seznam druhů z Nálezové databáze AOPK ČR

Kategorie
Vědecký název druhu
Český název druhu
Kategorie ochrany
Kategorie ochrany dle Zák. 114/92 Sb.
Rok posledního záznamu
PtáciAccipiter nisuskrahujec obecnýSilně ohroženýZranitelný (VU)2019
PtáciApus apusrorýs obecnýOhrožený2011
PtáciCorvus coraxkrkavec velkýOhrožený2014
PtáciCorvus coronevrána černáTéměř ohrožený (NT)2011
PtáciFicedula albicollislejsek bělokrkýTéměř ohrožený (NT)2013
PtáciHirundo rusticavlaštovka obecnáOhroženýTéměř ohrožený (NT)2011
PtáciJynx torquillakrutihlav obecnýSilně ohroženýZranitelný (VU)2013
PtáciLanius collurioťuhýk obecnýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2017
PtáciLuscinia megarhynchosslavík obecnýOhrožený2019
PtáciMuscicapa striatalejsek šedýOhrožený2019
PtáciOenanthe oenanthebělořit šedýSilně ohroženýOhrožený (EN)2011
PtáciSylvia nisoriapěnice vlašskáSilně ohroženýZranitelný (VU)2011
HoubyGeastrum campestrehvězdovka drsnáOhrožený (EN)2012
HoubyGeastrum floriformehvězdovka květovitáZranitelný (VU)2015
BlanokřídlíBombus lapidariusčmelák skalníOhrožený2011
BlanokřídlíFormica cuniculariaOhrožený2011
BlanokřídlíFormica fuscamravenec otročícíOhrožený2011
BlanokřídlíFormica polyctenaOhrožený2011
BlanokřídlíFormica pratensismravenec trávníOhrožený2011
BlanokřídlíMegachile alpicolačalounice písčinnáTéměř ohrožený (NT)2011
BlanokřídlíStenodynerus bluethgenihrnčířka BluethgenovaTéměř ohrožený (NT)2011
NetopýřiMyotis daubentoniinetopýr vodníSilně ohrožený2018
NetopýřiNyctalus noctulanetopýr rezavýSilně ohrožený2018
NetopýřiPipistrellus pipistrellusnetopýr hvízdavýSilně ohrožený2018
MotýliRhagades prunizelenáček trnkovýOhrožený (EN)2015
MotýliZygaena carniolicavřetenuška ligrusováTéměř ohrožený (NT)2016
MotýliZygaena ephialtesvřetenuška čičorkováTéměř ohrožený (NT)2016
MotýliZygaena laetavřetenuška pozdníOhrožený (EN)2018
MotýliHemaris fuciformisdlouhozobka zimolezováZranitelný (VU)2019
MotýliHyles euphorbiaelišaj pryšcovýOhroženýOhrožený (EN)2018
MotýliSpialia sertoriussoumračník skořicovýZranitelný (VU)2017
MotýliHesperia commasoumračník čárkovanýZranitelný (VU)2017
MotýliIphiclides podaliriusotakárek ovocnýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2019
MotýliPapilio machaonotakárek fenyklovýOhrožený2019
MotýliColias alfacariensisžluťásek jižníZranitelný (VU)2015
MotýliSatyrium w-albumostruháček jilmovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliSatyrium spiniostruháček trnkovýZranitelný (VU)2015
MotýliCallophrys rubiostruháček ostružinovýTéměř ohrožený (NT)2019
MotýliCupido minimusmodrásek nejmenšíZranitelný (VU)2018
MotýliPseudophilotes vicramamodrásek východníKriticky ohrožený (CR)2019
MotýliScolitantides orionmodrásek rozchodníkovýZranitelný (VU)2019
MotýliGlaucopsyche alexismodrásek kozincovýZranitelný (VU)2018
MotýliPlebejus argusmodrásek černolemýTéměř ohrožený (NT)2011
MotýliPolyommatus amandusmodrásek ušlechtilýTéměř ohrožený (NT)2017
MotýliPolyommatus coridonmodrásek vikvicovýZranitelný (VU)2019
MotýliPolyommatus daphnismodrásek hnědoskvrnnýZranitelný (VU)2011
MotýliMelitaea aureliahnědásek černýšovýOhrožený (EN)2015
MotýliHipparchia semeleokáč metlicovýKriticky ohrožený (CR)2011
MotýliErebia medusaokáč rosičkovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliCoenonympha arcaniaokáč strdivkovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliEpipsilia latensosenice skrytáTéměř ohrožený (NT)2012
MotýliDichagyris forcipulaosenice šedokřídláZranitelný (VU)2012
MotýliEuplagia quadripunctariapřástevník kostivalový2019
MěkkýšiHelix pomatiahlemýžď zahradní2011
Ortopteroidní hmyzStenobothrus eurasius bohemicussaranče skalníSilně ohroženýOhrožený (EN)2015
Cévnaté rostlinyAchillea setaceařebříček štětinolistýTéměř ohrožený (NT)2020
Cévnaté rostlinyAllium sphaerocephalončesnek kulatohlavýOhrožený (EN)2018
Cévnaté rostlinyAnthericum liliagobělozářka liliovitáOhroženýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyArtemisia ponticapelyněk pontickýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyAstragalus austriacuskozinec rakouskýSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyAstragalus exscapuskozinec bezlodyžnýSilně ohroženýOhrožený (EN)2018
Cévnaté rostlinyAster linosyrishvězdnice zlatovlásekOhroženýTéměř ohrožený (NT)2011
Cévnaté rostlinyAurinia saxatilis subsp. arduinitařice skalníOhroženýTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyBerberis vulgarisdřišťál obecnýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyCarduus nutansbodlák nicíTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyCarex supinaostřice drobnáTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyCentaurea jacea subsp. angustifoliachrpa luční úzkolistáChybí údaje (DD)2018
Cévnaté rostlinyCerastium brachypetalumrožec krátkoplátečnýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyCotoneaster integerrimusskalník celokrajnýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyElytrigia intermedia subsp. barbulatapýr prostřední chlupatýChybí údaje (DD)2018
Cévnaté rostlinyErysimum crepidifoliumtrýzel škardolistýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyEuphrasia tataricasvětlík tuhý tatarskýOhrožený (EN)2018
Cévnaté rostlinyGagea transversaliskřivatec vstřícnolistýChybí údaje (DD)2018
Cévnaté rostlinyHieracium echioideschlupáček hadincovitýZranitelný (VU)2018
Cévnaté rostlinyInula salicina subsp. salicinaoman vrbolistý pravýTéměř ohrožený (NT)2011
Cévnaté rostlinyJovibarba globifera subsp. globiferanetřesk výběžkatý pravýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyLactuca viminealocika prutnatáTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyLappula squarrosastrošek pomněnkovýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyLithospermum officinalekamejka lékařskáZranitelný (VU)2013
Cévnaté rostlinyMedicago minimatolice nejmenšíTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyMuscari tenuiflorummodřenec tenkokvětýOhroženýZranitelný (VU)2018
Cévnaté rostlinyOrnithogalum umbellatumsnědek chocholičnatýChybí údaje (DD)2011
Cévnaté rostlinyOrobanche arenariamordovka písečnáOhrožený (EN)2018
Cévnaté rostlinyOrobanche artemisiae-campestriszáraza šupinatáOhrožený (EN)2018
Cévnaté rostlinyOrobanche coerulescenszáraza namodraláKriticky ohrožený (CR)2018
Cévnaté rostlinyOrobanche luteazáraza žlutáTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyOrobanche purpurea subsp. purpureamordovka nachová praváOhrožený (EN)2018
Cévnaté rostlinyPetrorhagia proliferahvozdíček prorostlýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyPlantago media subsp. longifoliajitrocel prostřední dlouholistýChybí údaje (DD)2018
Cévnaté rostlinyPopulus nigratopol černýChybí údaje (DD)2018
Cévnaté rostlinyPotentilla arenariamochna písečnáTéměř ohrožený (NT)2011
Cévnaté rostlinyPulsatilla pratensis subsp. bohemicakoniklec luční českýSilně ohroženýZranitelný (VU)2018
Cévnaté rostlinyPyrus pyrasterhrušeň polničkaTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyReseda luteolarýt barvířskýZranitelný (VU)2018
Cévnaté rostlinyRosa ellipticarůže oválnolistáChybí údaje (DD)2018
Cévnaté rostlinyRosa gallicarůže galskáZranitelný (VU)2011
Cévnaté rostlinySaxifraga tridactyliteslomikámen trojprstýSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinySeseli hippomarathrumsesel fenyklovýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinySilene otitessilenka ušniceTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinySpergula morisoniikolenec MorisonůvTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyStipa capillatakavyl vláskovitýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyStipa dasyphyllakavyl chlupatýSilně ohroženýZranitelný (VU)2018
Cévnaté rostlinyStipa pennatakavyl IvanůvOhrožený2018
Cévnaté rostlinyStipa pulcherrimakavyl sličnýSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyTeucrium botrysožanka hroznatáTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyTrigonella monspeliacatolice thesalskáKriticky ohroženýOhrožený (EN)2018
Cévnaté rostlinyVerbascum phoeniceumdivizna brunátnáOhroženýTéměř ohrožený (NT)2018
PlaziAnguis fragilisslepýš křehkýSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2019
PlaziCoronella austriacaužovka hladkáSilně ohroženýZranitelný (VU)2019
PlaziLacerta agilisještěrka obecnáSilně ohroženýZranitelný (VU)2019
BlanokřídlíBombus campestrispačmelák ladníOhrožený2011
BlanokřídlíBombus pascuorumčmelák rolníOhrožený2011
BlanokřídlíBombus rupestrispačmelák cizopasnýSilně ohrožený2011
Ortopteroidní hmyzStenobothrus nigromaculatussaranče černoskvrnnáTéměř ohrožený (NT)2015
PtáciEmberiza calandrastrnad lučníKriticky ohroženýZranitelný (VU)2019
PtáciDelichon urbicumjiřička obecnáTéměř ohrožený (NT)2019
PtáciDendrocoptes mediusstrakapoud prostředníOhroženýZranitelný (VU)2011