Localization: 50.5336111N, 14.0208333E
Area: 292.9 ha
Category: EVL
Locality type: CHKO, NPR
Degree of protection: I., III., IV. zóna
Altitude: 194-570 m n. m.

Lovoš

Since time immemorial, there have been four hiking trails leading to this conical hill dominating Lovosice. The pilgrims’ aim is, of course, mainly the views, but many of them will appreciate the tourist hut on the top. It was built by members of the Lovosický středohorský spolek (Lovosice Central Bohemian Uplands Association) and was opened on 19 June 1892.

Přehled stanovišť a biotopů

Kód stanoviště
Název stanoviště
Kód biotopu
Název biotopu
Rozloha
Podíl v %
Kvalita biotopu
K3Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 5.252 ha1.792
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) T6.2BBazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 0.403 ha0.141
K4CNízké xerofilní křoviny, ostatní sekundární porosty 0.653 ha0.221
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) L2.2Údolní jasanovo-olšové luhy 0.088 ha0.033
9170Dubohabřiny asociace Galio-CarpinetumL3.1Hercynské dubohabřiny 140.736 ha48.041.97
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklíchL4Suťové lesy 39.358 ha13.441.88
9110Bučiny asociace Luzulo-FagetumL5.4Acidofilní bučiny 27.946 ha9.542
91H0Panonské šipákové doubravyL6.1Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 4.731 ha1.611.42
L6.5BAcidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) 4.438 ha1.512
L7.1Suché acidofilní doubravy 5.417 ha1.852
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahůS1.2Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 2.349 ha0.81.98
8150Středoevropské silikátové sutěS2BPohyblivé sutě kyselých hornin 0.799 ha0.271
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)T1.1Mezofilní ovsíkové louky 0.447 ha0.152.91
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)T3.1Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 0.355 ha0.121
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)T3.3DÚzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 1.513 ha0.521.98
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)T3.4DŠirokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 0.703 ha0.243
40A0Kontinentální opadavé křoviny K4ANízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 0.055 ha0.021

Seznam druhů z Nálezové databáze AOPK ČR

Kategorie
Vědecký název druhu
Český název druhu
Kategorie ochrany
Kategorie ochrany dle Zák. 114/92 Sb.
Rok posledního záznamu
ObojživelníciBufo buforopucha obecnáOhroženýZranitelný (VU)2013
ObojživelníciRana dalmatinaskokan štíhlýSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2012
ObojživelníciRana temporariaskokan hnědýZranitelný (VU)2013
ObojživelníciSalamandra salamandramlok skvrnitýSilně ohroženýZranitelný (VU)2014
PavouciDipoena erythropussnovačka červenonoháKriticky ohrožený (CR)2013
PavouciHaplodrassus bohemicusskálovka českáKriticky ohrožený (CR)2013
PtáciAccipiter nisuskrahujec obecnýSilně ohroženýZranitelný (VU)2013
PtáciApus apusrorýs obecnýOhrožený2013
PtáciCaprimulgus europaeuslelek lesníSilně ohroženýOhrožený (EN)2013
PtáciCiconia ciconiačáp bílýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2014
PtáciCircus aeruginosusmoták pochopOhroženýZranitelný (VU)2013
PtáciColumba oenasholub doupňákSilně ohroženýZranitelný (VU)2012
PtáciCorvus coronevrána černáTéměř ohrožený (NT)2013
PtáciCorvus frugilegushavran polníZranitelný (VU)2013
PtáciDryocopus martiusdatel černý2013
PtáciFicedula hypoleucalejsek černohlavýTéměř ohrožený (NT)2013
PtáciHirundo rusticavlaštovka obecnáOhroženýTéměř ohrožený (NT)2012
PtáciLanius collurioťuhýk obecnýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2013
PtáciLuscinia megarhynchosslavík obecnýOhrožený2013
PtáciMotacilla flavakonipas lučníSilně ohroženýZranitelný (VU)2014
PtáciOenanthe oenanthebělořit šedýSilně ohroženýOhrožený (EN)2013
PtáciOriolus oriolusžluva hajníSilně ohrožený2013
PtáciPerdix perdixkoroptev polníOhroženýTéměř ohrožený (NT)2013
PtáciPicus canusžluna šedáZranitelný (VU)2014
PtáciSylvia nisoriapěnice vlašskáSilně ohroženýZranitelný (VU)2012
PtáciUpupa epopsdudek chocholatýSilně ohroženýOhrožený (EN)2013
BrouciAgriotes pallidulusZranitelný (VU)2014
BrouciAmpedus rufipennisTéměř ohrožený (NT)2014
BrouciAnthaxia fulguransOhrožený (EN)2014
BrouciBrachygonus megerleiZranitelný (VU)2014
BrouciCalosoma inquisitorkrajník hnědýOhrožený2019
BrouciConopalpus testaceusTéměř ohrožený (NT)2014
BrouciHypoganus inunctusTéměř ohrožený (NT)2014
BrouciLucanus cervusroháč obecnýOhroženýZranitelný (VU)2014
BrouciMelanotus crassicollisTéměř ohrožený (NT)2014
BrouciOxythyrea funestazlatohlávek tmavýOhrožený2014
BrouciPedostrangalia revestitaOhrožený (EN)2014
BrouciPorthmidius austriacusOhrožený (EN)2014
BrouciRhagium sycophantakousavec páskovanýTéměř ohrožený (NT)2014
HoubyAmanita submembranaceamuchomůrka šedoblanitáChybí údaje (DD)2013
HoubyCalvatia candidaplešivka bělostnáOhrožený (EN)2013
HoubyEntoloma juncinumzávojenka sítinováOhrožený (EN)2013
HoubyGeastrum campestrehvězdovka drsnáOhrožený (EN)2013
HoubyGeastrum floriformehvězdovka květovitáZranitelný (VU)2013
HoubyLepiota subincarnatabedla namasověláChybí údaje (DD)2013
HoubyMarasmiellus carneopallidusšpička stepníKriticky ohroženýOhrožený (EN)2013
HoubyMutinus caninuspsivka obecnáTéměř ohrožený (NT)2013
HoubyPeziza succosakustřebka šťavnatáOhrožený (EN)2013
HoubyPluteus thomsoniištítovka ThomsonovaOhrožený (EN)2013
HoubyRussula carpiniholubinka habrováTéměř ohrožený (NT)2013
HoubyTricholoma orirubensčirůvka růžovolupennáZranitelný (VU)2013
NetopýřiBarbastella barbastellusnetopýr černýKriticky ohrožený2013
NetopýřiEptesicus serotinusnetopýr večerníSilně ohrožený2013
NetopýřiMyotis myotisnetopýr velkýKriticky ohroženýTéměř ohrožený (NT)2013
NetopýřiNyctalus noctulanetopýr rezavýSilně ohrožený2013
NetopýřiPipistrellus pipistrellusnetopýr hvízdavýSilně ohrožený2013
NetopýřiPlecotus auritusnetopýr ušatýSilně ohrožený2013
NetopýřiPlecotus austriacusnetopýr dlouhouchýSilně ohroženýZranitelný (VU)2013
NetopýřiRhinolophus hipposiderosvrápenec malýKriticky ohroženýZranitelný (VU)2013
NetopýřiVespertilio murinusnetopýr pestrýSilně ohrožený2013
MotýliCarcharodus alceaesoumračník slézovýTéměř ohrožený (NT)2015
MotýliIphiclides podaliriusotakárek ovocnýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliPapilio machaonotakárek fenyklovýOhrožený2018
MotýliSatyrium pruniostruháček švestkovýTéměř ohrožený (NT)2017
MotýliCallophrys rubiostruháček ostružinovýTéměř ohrožený (NT)2015
MotýliCupido minimusmodrásek nejmenšíZranitelný (VU)2017
MotýliScolitantides orionmodrásek rozchodníkovýZranitelný (VU)2017
MotýliGlaucopsyche alexismodrásek kozincovýZranitelný (VU)2017
MotýliPlebejus argusmodrásek černolemýTéměř ohrožený (NT)2017
MotýliErebia medusaokáč rosičkovýTéměř ohrožený (NT)2017
MotýliCoenonympha arcaniaokáč strdivkovýTéměř ohrožený (NT)2017
MotýliPeridea ancepshřbetozubec plachýTéměř ohrožený (NT)2015
MotýliEuplagia quadripunctariapřástevník kostivalový2018
LišejníkyAcarospora impressulaTéměř ohrožený (NT)2012
LišejníkyAspicilia cinereaTéměř ohrožený (NT)2013
LišejníkyBryoria fuscescensZranitelný (VU)2012
LišejníkyBuellia badiaTéměř ohrožený (NT)2013
LišejníkyCaloplaca grimmiaeTéměř ohrožený (NT)2013
LišejníkyCandelariella reflexaTéměř ohrožený (NT)2013
LišejníkyCladonia foliaceaTéměř ohrožený (NT)2012
LišejníkyCladonia rangiformisTéměř ohrožený (NT)2013
LišejníkyDimelaena oreinaZranitelný (VU)2012
LišejníkyEvernia prunastriTéměř ohrožený (NT)2013
LišejníkyHypogymnia tubulosaTéměř ohrožený (NT)2013
LišejníkyLecanora argopholisZranitelný (VU)2012
LišejníkyLecanora cenisiaTéměř ohrožený (NT)2011
LišejníkyLecanora hageniiTéměř ohrožený (NT)2013
LišejníkyLecanora soraliferaTéměř ohrožený (NT)2012
LišejníkyLecidea lapicidaTéměř ohrožený (NT)2012
LišejníkyLecidea lithophilaTéměř ohrožený (NT)2012
LišejníkyLecidea planaTéměř ohrožený (NT)2013
LišejníkyMiriquidica leucophaeaTéměř ohrožený (NT)2012
LišejníkyPhyscia dimidiataTéměř ohrožený (NT)2012
LišejníkyPlatismatia glaucaTéměř ohrožený (NT)2013
LišejníkyPseudevernia furfuraceaTéměř ohrožený (NT)2013
LišejníkyRimularia insularisTéměř ohrožený (NT)2012
LišejníkyUsnea hirtaZranitelný (VU)2011
LišejníkyUsnea subfloridanaOhrožený (EN)2013
LišejníkyXanthoria polycarpaTéměř ohrožený (NT)2013
SavciDama damadaněk evropskýNevyhodnocený (NE)2013
SavciLepus europaeuszajíc polníTéměř ohrožený (NT)2013
SavciMartes marteskuna lesní2013
SavciGlis glisplch velkýOhroženýChybí údaje (DD)2013
SavciMuscardinus avellanariusplšík lískovýSilně ohrožený2013
SavciSciurus vulgarisveverka obecnáOhroženýChybí údaje (DD)2013
MěkkýšiHelicella italasuchomilka ladníZranitelný (VU)2013
MěkkýšiHelix pomatiahlemýžď zahradní2013
MěkkýšiOxychilus inopinatusskelnatka zemníTéměř ohrožený (NT)2013
MěkkýšiPupilla triplicatazrnovka třízubáZranitelný (VU)2013
MěkkýšiTruncatellina claustralisdrobnička jižníZranitelný (VU)2013
MěkkýšiVertigo alpestrisvrkoč horskýTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyAchillea setaceařebříček štětinolistýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyAllium sphaerocephalončesnek kulatohlavýOhrožený (EN)2014
Cévnaté rostlinyAnthericum liliagobělozářka liliovitáOhroženýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyArtemisia ponticapelyněk pontickýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyAstragalus exscapuskozinec bezlodyžnýSilně ohroženýOhrožený (EN)2014
Cévnaté rostlinyAster linosyrishvězdnice zlatovlásekOhroženýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyAurinia saxatilis subsp. arduinitařice skalníOhroženýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyBerberis vulgarisdřišťál obecnýTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyBothriochloa ischaemumvousatka prstnatáTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyCampanula bononiensiszvonek boloňskýOhroženýZranitelný (VU)2014
Cévnaté rostlinyCarex humilisostřice nízkáTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyCentaurea triumfettii subsp. axillarischrpa chlumníOhroženýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyCephalanthera damasoniumokrotice bíláOhroženýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyCephalanthera rubraokrotice červenáSilně ohroženýOhrožený (EN)2014
Cévnaté rostlinyCirsium acaulepcháč bezlodyžnýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyCornus masdřín jarníOhrožený2017
Cévnaté rostlinyCotoneaster integerrimusskalník celokrajnýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyDictamnus albustřemdava bíláOhroženýTéměř ohrožený (NT)2019
Cévnaté rostlinyEpipactis purpuratakruštík modrofialovýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyErysimum crepidifoliumtrýzel škardolistýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyGagea villosakřivatec rolníZranitelný (VU)2017
Cévnaté rostlinyGalium glaucumsvízel sivýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyGalium mollugosvízel povázkaChybí údaje (DD)2013
Cévnaté rostlinyGeranium sanguineumkakost krvavýTéměř ohrožený (NT)2018
Cévnaté rostlinyInula hirtaoman srstnatýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyIris aphylla subsp. aphyllakosatec bezlistý pravýSilně ohroženýZranitelný (VU)2014
Cévnaté rostlinyLactuca perennislocika vytrvaláTéměř ohrožený (NT)2019
Cévnaté rostlinyLactuca quercinalocika dubováTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyLilium martagonlilie zlatohlaváOhrožený2014
Cévnaté rostlinyLunaria redivivaměsíčnice vytrvaláOhrožený2018
Cévnaté rostlinyMedicago minimatolice nejmenšíTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyMelampyrum arvensečernýš rolníZranitelný (VU)2014
Cévnaté rostlinyMelittis melissophyllummedovník meduňkolisýOhrožený2014
Cévnaté rostlinyMuscari tenuiflorummodřenec tenkokvětýOhroženýZranitelný (VU)2014
Cévnaté rostlinyPotentilla arenariamochna písečnáTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyPulsatilla pratensis subsp. bohemicakoniklec luční českýSilně ohroženýZranitelný (VU)2014
Cévnaté rostlinyPyrus pyrasterhrušeň polničkaTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyQuercus pubescensdub pýřitýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyRosa ellipticarůže oválnolistáChybí údaje (DD)2014
Cévnaté rostlinySeseli hippomarathrumsesel fenyklovýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinySilene otitessilenka ušniceTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinySorbus bohemicajeřáb českýKriticky ohroženýOhrožený (EN)2018
Cévnaté rostlinySorbus danubialisjeřáb dunajskýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyStipa capillatakavyl vláskovitýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyStipa pennatakavyl IvanůvOhrožený2018
Cévnaté rostlinyStipa pulcherrimakavyl sličnýSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyThymus glabrescensmateřídouška olysaláTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyVerbascum phoeniceumdivizna brunátnáOhroženýTéměř ohrožený (NT)2014
PlaziAnguis fragilisslepýš křehkýSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2017
PlaziCoronella austriacaužovka hladkáSilně ohroženýZranitelný (VU)2013
PlaziLacerta agilisještěrka obecnáSilně ohroženýZranitelný (VU)2013
PlaziNatrix natrixužovka obojkováOhroženýTéměř ohrožený (NT)2012
PlaziVipera beruszmije obecnáKriticky ohroženýZranitelný (VU)2013
BrouciRopalopus variniOhrožený (EN)2014
BrouciOcypus brunnipesZranitelný (VU)2013
BrouciOcypus ophthalmicusOhrožený (EN)2013
BrouciTasgius morsitansZranitelný (VU)2013
HoubyAgaricus bresadolanusChybí údaje (DD)2013
HoubyAmanita franchetiimuchomůrka drsnáOhrožený (EN)2013
HoubyBiscogniauxia repandakáčovka plaziváOhrožený (EN)2013
LišejníkyXanthoparmelia tinctinaChybí údaje (DD)2013
LišejníkyMelanelixia subauriferaZranitelný (VU)2013
Cévnaté rostlinySorbus portae-bohemicaejeřáb soutěskovýKriticky ohrožený (CR)2014
Cévnaté rostlinySorbus albensisjeřáb labskýOhrožený (EN)2015
SavciOvis aries musimonmuflonNevyhodnocený (NE)2013
LišejníkyMyriospora rufescensChybí údaje (DD)2011
LišejníkyMyriospora smaragdulaTéměř ohrožený (NT)2013
PtáciEmberiza calandrastrnad lučníKriticky ohroženýZranitelný (VU)2013
PtáciDelichon urbicumjiřička obecnáTéměř ohrožený (NT)2013
PtáciDendrocoptes mediusstrakapoud prostředníOhroženýZranitelný (VU)2018
PtáciDryobates minorstrakapoud malýZranitelný (VU)2017