Localization: 50.5766667N, 14.1122222E
Area: 102,9 ha
Category: EVL
Locality type: CHKO, PR, PP
Degree of protection: I., II. zóna
Altitude: 450-587 m n. m.

Holý vrch u Hlinné

Above the charming village of Hlinná, just a few kilometres north of Litoměřice, a basalt rock wall rises as the guardian of the locals, forming the edge of a large hill. Its peaks offer unforgettable views not only of the royal town of Litoměřice, but also of a large part of the České středohoří.

Přehled stanovišť a biotopů

Kód stanoviště
Název stanoviště
Kód biotopu
Název biotopu
Rozloha
Podíl v %
Kvalita biotopu
K3Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 24.340 ha23.652.13
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)T6.1BAcidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 0.693 ha0.672
9170Dubohabřiny asociace Galio-CarpinetumL3.1Hercynské dubohabřiny 3.850 ha3.742
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklíchL4Suťové lesy 0.412 ha0.43
9110Bučiny asociace Luzulo-FagetumL5.4Acidofilní bučiny 2.708 ha2.633.47
91I0Eurosibiřské stepní doubravyL6.4Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 12.900 ha12.542.19
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahůS1.2Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 0.311 ha0.31.31
8150Středoevropské silikátové sutěS2BPohyblivé sutě kyselých hornin 0.144 ha0.141.56
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)T1.1Mezofilní ovsíkové louky 48.803 ha47.422.03
T1.5Vlhké pcháčové louky 0.052 ha0.053
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)T3.1Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 0.185 ha0.182
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)T3.3DÚzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 1.534 ha1.492.03
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)T3.4DŠirokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 4.407 ha4.282.75
T4.1Suché bylinné lemy 0.008 ha0.012
40A0Kontinentální opadavé křoviny K4ANízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 0.187 ha0.182.49

Seznam druhů z Nálezové databáze AOPK ČR

Kategorie
Vědecký název druhu
Český název druhu
Kategorie ochrany
Kategorie ochrany dle Zák. 114/92 Sb.
Rok posledního záznamu
PtáciDryocopus martiusdatel černý2015
NetopýřiNyctalus noctulanetopýr rezavýSilně ohrožený2018
NetopýřiPipistrellus pipistrellusnetopýr hvízdavýSilně ohrožený2018
MotýliRhagades prunizelenáček trnkovýOhrožený (EN)2018
MotýliZygaena angelicaevřetenuška štírovníkováTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliSaturnia pavoniamartináč habrovýTéměř ohrožený (NT)2019
MotýliIphiclides podaliriusotakárek ovocnýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2019
MotýliPapilio machaonotakárek fenyklovýOhrožený2018
MotýliHamearis lucinapestrobarvec petrklíčovýOhrožený (EN)2017
MotýliGlaucopsyche alexismodrásek kozincovýZranitelný (VU)2019
MotýliPlebejus argusmodrásek černolemýTéměř ohrožený (NT)2019
MotýliCyaniris semiargusmodrásek lesníZranitelný (VU)2019
MotýliPolyommatus amandusmodrásek ušlechtilýTéměř ohrožený (NT)2019
MotýliMinois dryasokáč ovsovýZranitelný (VU)2018
MotýliErebia medusaokáč rosičkovýTéměř ohrožený (NT)2019
MotýliCoenonympha arcaniaokáč strdivkovýTéměř ohrožený (NT)2019
MotýliLasiommata maeraokáč ječmínkovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliDrymonia ruficornishřbetozubec dubovýTéměř ohrožený (NT)2015
MotýliWatsonarctia castapřástevník mařinkovýSilně ohroženýOhrožený (EN)2015
MotýliEuplagia quadripunctariapřástevník kostivalový2017
SavciDama damadaněk evropskýNevyhodnocený (NE)2018
SavciMuscardinus avellanariusplšík lískovýSilně ohrožený2018
SavciSciurus vulgarisveverka obecnáOhroženýChybí údaje (DD)2018
MěkkýšiHelix pomatiahlemýžď zahradní2011
Ortopteroidní hmyzGryllus campestriscvrček polníTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyAndrosace elongatapochybek prodlouženýTéměř ohrožený (NT)2017
Cévnaté rostlinyAntennaria dioicakociánek dvoudomýOhrožený (EN)2011
Cévnaté rostlinyAnthericum liliagobělozářka liliovitáOhroženýTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyArtemisia ponticapelyněk pontickýTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyAurinia saxatilis subsp. arduinitařice skalníOhroženýTéměř ohrožený (NT)2016
Cévnaté rostlinyBerberis vulgarisdřišťál obecnýTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyCarex humilisostřice nízkáTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyCentaurea triumfettii subsp. axillarischrpa chlumníOhroženýTéměř ohrožený (NT)2020
Cévnaté rostlinyCirsium acaulepcháč bezlodyžnýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyCirsium pannonicumpcháč panonskýTéměř ohrožený (NT)2012
Cévnaté rostlinyCornus masdřín jarníOhrožený2013
Cévnaté rostlinyCotoneaster integerrimusskalník celokrajnýTéměř ohrožený (NT)2020
Cévnaté rostlinyErysimum crepidifoliumtrýzel škardolistýTéměř ohrožený (NT)2016
Cévnaté rostlinyErysimum odoratumtrýzel vonnýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyGalium glaucumsvízel sivýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyGeranium sanguineumkakost krvavýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyLilium martagonlilie zlatohlaváOhrožený2020
Cévnaté rostlinyMelittis melissophyllummedovník meduňkolisýOhrožený2013
Cévnaté rostlinyMuscari tenuiflorummodřenec tenkokvětýOhroženýZranitelný (VU)2013
Cévnaté rostlinyPotentilla albamochna bíláZranitelný (VU)2016
Cévnaté rostlinyPotentilla arenariamochna písečnáTéměř ohrožený (NT)2012
Cévnaté rostlinyPrunus fruticosatřešeň křovitáOhrožený (EN)2013
Cévnaté rostlinyPrunella grandifloračernohlávek velkokvětýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyPulmonaria angustifoliaplicník úzkolistýZranitelný (VU)2016
Cévnaté rostlinyPulsatilla patenskoniklec otevřenýKriticky ohroženýKriticky ohrožený (CR)2019
Cévnaté rostlinyPulsatilla pratensis subsp. bohemicakoniklec luční českýSilně ohroženýZranitelný (VU)2019
Cévnaté rostlinyRosa ellipticarůže oválnolistáChybí údaje (DD)2015
Cévnaté rostlinySaxifraga tridactyliteslomikámen trojprstýSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinySeseli hippomarathrumsesel fenyklovýTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinySilene otitessilenka ušniceTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyStipa capillatakavyl vláskovitýTéměř ohrožený (NT)2012
Cévnaté rostlinyThesium linophyllonlněnka lnolistáTéměř ohrožený (NT)2015
PlaziVipera beruszmije obecnáKriticky ohroženýZranitelný (VU)2014
Ortopteroidní hmyzStenobothrus nigromaculatussaranče černoskvrnnáTéměř ohrožený (NT)2014
SavciOvis aries musimonmuflonNevyhodnocený (NE)2018
PtáciEmberiza calandrastrnad lučníKriticky ohroženýZranitelný (VU)2020