Localization: 50.5139719N, 13.9885756E
Area: 34,1 ha
Category: EVL
Degree of protection: I., IV. zóna
Altitude: 330-411 m n. m.

Borečský vrch

West of Lovosice lies Boreč hill – a popular destination for winter walks and trips. It is at temperatures below freezing point that steam rising mystically from ventaroles is best seen. Legends tell that Boreč is an active volcano. In fact, the heating of the air is caused by its flow through the cracks inside the mountain.

Přehled stanovišť a biotopů

Kód stanoviště
Název stanoviště
Kód biotopu
Název biotopu
Rozloha
Podíl v %
Kvalita biotopu
K3Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 1.631 ha4.781.93
40A0Kontinentální opadavé křoviny K4ANízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 0.190 ha0.561.62
9170Dubohabřiny asociace Galio-CarpinetumL3.1Hercynské dubohabřiny 18.080 ha52.971.84
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklíchL4Suťové lesy 3.844 ha11.261
L6.5BAcidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) 1.437 ha4.211.06
L7.1Suché acidofilní doubravy 0.409 ha1.21
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) T6.2BBazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 0.009 ha0.032
8150Středoevropské silikátové sutěS2BPohyblivé sutě kyselých hornin 0.163 ha0.482
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)T1.1Mezofilní ovsíkové louky 3.313 ha9.714
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)T3.1Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 0.167 ha0.491
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)T3.4DŠirokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 0.994 ha2.913.92
T4.1Suché bylinné lemy 0.062 ha0.181.45
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)T6.1BAcidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 0.018 ha0.051.96
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahůS1.2Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 0.287 ha0.841.43

Seznam druhů z Nálezové databáze AOPK ČR

Kategorie
Vědecký název druhu
Český název druhu
Kategorie ochrany
Kategorie ochrany dle Zák. 114/92 Sb.
Rok posledního záznamu
ObojživelníciBufo buforopucha obecnáOhroženýZranitelný (VU)2012
ObojživelníciRana dalmatinaskokan štíhlýSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2012
ObojživelníciRana temporariaskokan hnědýZranitelný (VU)2012
ObojživelníciSalamandra salamandramlok skvrnitýSilně ohroženýZranitelný (VU)2012
PtáciAccipiter nisuskrahujec obecnýSilně ohroženýZranitelný (VU)2012
PtáciApus apusrorýs obecnýOhrožený2012
PtáciCorvus coraxkrkavec velkýOhrožený2020
PtáciHirundo rusticavlaštovka obecnáOhroženýTéměř ohrožený (NT)2013
PtáciJynx torquillakrutihlav obecnýSilně ohroženýZranitelný (VU)2012
PtáciLanius collurioťuhýk obecnýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2012
PtáciLuscinia megarhynchosslavík obecnýOhrožený2012
PtáciOenanthe oenanthebělořit šedýSilně ohroženýOhrožený (EN)2012
PtáciSaxicola rubetrabramborníček hnědýOhrožený2012
MechorostyBryum alpinumprutník horskýTéměř ohrožený (NT)2013
MechorostyCynodontium tenellumpsízubec zakroucenýZranitelný (VU)2013
MechorostyHeterocladium dimorphumrůznolístek dvojtvárnýTéměř ohrožený (NT)2013
MechorostyMannia fragransmozolka vonnáTéměř ohrožený (NT)2013
MechorostyPogonatum nanumploníček nízkýZranitelný (VU)2013
MechorostyRiccia ciliiferatrhutka brvitáTéměř ohrožený (NT)2013
MechorostyRiccia ciliatatrhutka chlupatáTéměř ohrožený (NT)2013
MechorostyTargionia hypophyllaborečka vzácnáKriticky ohrožený (CR)2020
MechorostyTayloria serratamrvenka pilovitáOhrožený (EN)2013
BrouciBrachygonus megerleiZranitelný (VU)2013
BrouciConopalpus testaceusTéměř ohrožený (NT)2014
BrouciHypoganus inunctusTéměř ohrožený (NT)2014
BrouciLucanus cervusroháč obecnýOhroženýZranitelný (VU)2014
BrouciMelanotus crassicollisTéměř ohrožený (NT)2014
BrouciNeatus picipesTéměř ohrožený (NT)2015
BrouciOxythyrea funestazlatohlávek tmavýOhrožený2014
BrouciStenagostus rhombeusZranitelný (VU)2013
BrouciStenagostus rufusTéměř ohrožený (NT)2014
HoubyCaloscypha fulgenskrasočíška žlutáOhrožený (EN)2013
HoubyEntoloma serrulatumzávojenka pilovitáChybí údaje (DD)2013
HoubyRussula decipiensholubinka hájováOhrožený (EN)2013
HoubyTyphula erythropuspaluška červenonoháChybí údaje (DD)2013
NetopýřiBarbastella barbastellusnetopýr černýKriticky ohrožený2012
NetopýřiMyotis myotisnetopýr velkýKriticky ohroženýTéměř ohrožený (NT)2012
NetopýřiNyctalus noctulanetopýr rezavýSilně ohrožený2012
NetopýřiPipistrellus pipistrellusnetopýr hvízdavýSilně ohrožený2012
NetopýřiPlecotus auritusnetopýr ušatýSilně ohrožený2012
NetopýřiPlecotus austriacusnetopýr dlouhouchýSilně ohroženýZranitelný (VU)2012
NetopýřiRhinolophus hipposiderosvrápenec malýKriticky ohroženýZranitelný (VU)2012
NetopýřiVespertilio murinusnetopýr pestrýSilně ohrožený2012
MotýliRhagades prunizelenáček trnkovýOhrožený (EN)2018
MotýliMalacosoma neustriabourovec prsténčivýTéměř ohrožený (NT)2012
MotýliOdonestis prunibourovec švestkovýZranitelný (VU)2012
MotýliPapilio machaonotakárek fenyklovýOhrožený2018
MotýliHamearis lucinapestrobarvec petrklíčovýOhrožený (EN)2018
MotýliSatyrium pruniostruháček švestkovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliCallophrys rubiostruháček ostružinovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliScolitantides orionmodrásek rozchodníkovýZranitelný (VU)2018
MotýliGlaucopsyche alexismodrásek kozincovýZranitelný (VU)2016
MotýliPlebejus argusmodrásek černolemýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliMelitaea aureliahnědásek černýšovýOhrožený (EN)2018
MotýliErebia medusaokáč rosičkovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliCoenonympha arcaniaokáč strdivkovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliEpipsilia latensosenice skrytáTéměř ohrožený (NT)2012
MotýliEuplagia quadripunctariapřástevník kostivalový2018
LišejníkyAcarospora impressulaTéměř ohrožený (NT)2013
LišejníkyCandelariella reflexaTéměř ohrožený (NT)2011
LišejníkyCladonia rangiformisTéměř ohrožený (NT)2013
LišejníkyEvernia prunastriTéměř ohrožený (NT)2012
LišejníkyLecanora soraliferaTéměř ohrožený (NT)2013
LišejníkyLecanora subaureaZranitelný (VU)2012
LišejníkyLecidea lapicidaTéměř ohrožený (NT)2012
LišejníkyLecidea lithophilaTéměř ohrožený (NT)2013
LišejníkyLecidea planaTéměř ohrožený (NT)2012
LišejníkyPlacopsis lambiiChybí údaje (DD)2013
LišejníkyPseudevernia furfuraceaTéměř ohrožený (NT)2013
LišejníkyStereocaulon nanodesTéměř ohrožený (NT)2013
LišejníkyStereocaulon pileatumZranitelný (VU)2011
SavciLepus europaeuszajíc polníTéměř ohrožený (NT)2012
SavciMustela putoriustchoř tmavýChybí údaje (DD)2012
SavciGlis glisplch velkýOhroženýChybí údaje (DD)2012
SavciMuscardinus avellanariusplšík lískovýSilně ohrožený2012
SavciSciurus vulgarisveverka obecnáOhroženýChybí údaje (DD)2012
MěkkýšiHelix pomatiahlemýžď zahradní2014
Cévnaté rostlinyAndrosace elongatapochybek prodlouženýTéměř ohrožený (NT)2017
Cévnaté rostlinyAnthericum liliagobělozářka liliovitáOhroženýTéměř ohrožený (NT)2020
Cévnaté rostlinyArabis pauciflorahuseník chudokvětýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyBerberis vulgarisdřišťál obecnýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyBupleurum longifolium subsp. longifoliumprorostlík dlouholistý pravýOhrožený (EN)2015
Cévnaté rostlinyCampanula gentiliszvonek jemnýTéměř ohrožený (NT)2017
Cévnaté rostlinyCardamine dentatařeřišnice bahenníTéměř ohrožený (NT)2020
Cévnaté rostlinyCarex humilisostřice nízkáTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyCardaminopsis petraeařeřišničník skalníKriticky ohroženýZranitelný (VU)2018
Cévnaté rostlinyCephalanthera damasoniumokrotice bíláOhroženýTéměř ohrožený (NT)2012
Cévnaté rostlinyCornus masdřín jarníOhrožený2015
Cévnaté rostlinyCotoneaster integerrimusskalník celokrajnýTéměř ohrožený (NT)2020
Cévnaté rostlinyDianthus superbushvozdík pyšnýSilně ohrožený2015
Cévnaté rostlinyDictamnus albustřemdava bíláOhroženýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyEuphrasia tataricasvětlík tuhý tatarskýOhrožený (EN)2012
Cévnaté rostlinyGalium glaucumsvízel sivýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyGaleopsis ladanumkonopice širolistáTéměř ohrožený (NT)2017
Cévnaté rostlinyGalium mollugosvízel povázkaChybí údaje (DD)2017
Cévnaté rostlinyGeranium sanguineumkakost krvavýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyInula hirtaoman srstnatýTéměř ohrožený (NT)2012
Cévnaté rostlinyIris aphylla subsp. aphyllakosatec bezlistý pravýSilně ohroženýZranitelný (VU)2012
Cévnaté rostlinyIris aphyllakosatec bezlistýSilně ohroženýZranitelný (VU)2018
Cévnaté rostlinyLeucanthemum margaritaekopretina panonskáZranitelný (VU)2012
Cévnaté rostlinyLilium martagonlilie zlatohlaváOhrožený2015
Cévnaté rostlinyMelittis melissophyllummedovník meduňkolisýOhrožený2015
Cévnaté rostlinyMelica pictastrdivka zbarvenáTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyMyosotis stenophyllapomněnka úzkolistáKriticky ohroženýOhrožený (EN)2014
Cévnaté rostlinyNeottia nidus-avishlístník hnízdákTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyPlantago media subsp. longifoliajitrocel prostřední dlouholistýChybí údaje (DD)2012
Cévnaté rostlinyPulsatilla patenskoniklec otevřenýKriticky ohroženýKriticky ohrožený (CR)2020
Cévnaté rostlinyPulsatilla pratensis subsp. bohemicakoniklec luční českýSilně ohroženýZranitelný (VU)2015
Cévnaté rostlinyPyrus pyrasterhrušeň polničkaTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyRosa majalisrůže májováOhrožený (EN)2012
Cévnaté rostlinyRubus saxatilisostružiník skalníZranitelný (VU)2012
Cévnaté rostlinySaxifraga rosacea subsp. sponhemicalomikámen trsnatý křehkýSilně ohroženýOhrožený (EN)2017
Cévnaté rostlinySaxifraga tridactyliteslomikámen trojprstýSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinySorbus ariajeřáb mukZranitelný (VU)2014
Cévnaté rostlinySorbus bohemicajeřáb českýKriticky ohroženýOhrožený (EN)2015
Cévnaté rostlinyVerbascum densiflorumdivizna velkokvětáTéměř ohrožený (NT)2014
PlaziAnguis fragilisslepýš křehkýSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2012
PlaziCoronella austriacaužovka hladkáSilně ohroženýZranitelný (VU)2012
PlaziLacerta agilisještěrka obecnáSilně ohroženýZranitelný (VU)2012
PlaziNatrix natrixužovka obojkováOhroženýTéměř ohrožený (NT)2012
PlaziVipera beruszmije obecnáKriticky ohroženýZranitelný (VU)2012
PavouciCozyptila blackwalliběžník BlackwallůvZranitelný (VU)2014
BrouciRopalopus variniOhrožený (EN)2014
BrouciOcypus brunnipesZranitelný (VU)2014
BrouciOcypus macrocephalusTéměř ohrožený (NT)2014
BrouciOcypus ophthalmicusOhrožený (EN)2014
BrouciTasgius morsitansZranitelný (VU)2014
BrouciTasgius pedatorZranitelný (VU)2014
HoubyBiscogniauxia repandakáčovka plaziváOhrožený (EN)2013
MechorostyIsopaches bicrenatusTéměř ohrožený (NT)2013
SavciOvis aries musimonmuflonNevyhodnocený (NE)2012
LišejníkyMyriospora rufescensChybí údaje (DD)2013
ObojživelníciLissotriton vulgarisčolek obecnýSilně ohroženýZranitelný (VU)2012
BrouciProtaetia speciosissimazlatohlávek skvostnýOhroženýZranitelný (VU)2015
PtáciDendrocoptes mediusstrakapoud prostředníOhroženýZranitelný (VU)2020