Localization: 50.5595083N, 14.1336747E
Area: 63,9 ha
Category: EVL
Locality type: CHKO, NPP
Degree of protection: I., IV. zóna
Altitude: 224-350 m n. m.

Bílé stráně u Litoměřic

The white colour of limestone and opuka, which shines under the sparse vegetation of steep slopes just a short distance from Litoměřice, gave the name to one of the nine target sites in the project LIFE České středohoří. The site is important for the presence of thermophilous grassland with a typical example of plant and animal communities of white slopes with many amazing species.

Přehled stanovišť a biotopů

Kód stanoviště
Název stanoviště
Kód biotopu
Název biotopu
Rozloha
Podíl v %
Kvalita biotopu
K3Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 22.368 ha34.992.2
40A0Kontinentální opadavé křoviny K4ANízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 0.201 ha0.312
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) L2.2Údolní jasanovo-olšové luhy 3.493 ha5.461.04
9170Dubohabřiny asociace Galio-CarpinetumL3.1Hercynské dubohabřiny 4.880 ha7.641.88
91H0Panonské šipákové doubravyL6.1Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 2.016 ha3.151.69
91I0Eurosibiřské stepní doubravyL6.4Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 0.788 ha1.232
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) T6.2BBazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 0.005 ha0.012
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)T1.1Mezofilní ovsíkové louky 0.150 ha0.243.41
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)T3.3DÚzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 0.052 ha0.082
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)T3.4CŠirokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 7.525 ha11.771.56
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)T3.4DŠirokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 13.384 ha20.942.14
T4.1Suché bylinné lemy 0.339 ha0.532
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)T6.1BAcidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 0.004 ha0.012
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahůS1.2Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 0.004 ha0.012

Seznam druhů z Nálezové databáze AOPK ČR

Kategorie
Vědecký název druhu
Český název druhu
Kategorie ochrany
Kategorie ochrany dle Zák. 114/92 Sb.
Rok posledního záznamu
ObojživelníciBufo buforopucha obecnáOhroženýZranitelný (VU)2011
ObojživelníciRana dalmatinaskokan štíhlýSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2011
ObojživelníciRana temporariaskokan hnědýZranitelný (VU)2011
ObojživelníciSalamandra salamandramlok skvrnitýSilně ohroženýZranitelný (VU)2011
PtáciAccipiter nisuskrahujec obecnýSilně ohroženýZranitelný (VU)2020
PtáciApus apusrorýs obecnýOhrožený2011
PtáciCorvus coraxkrkavec velkýOhrožený2016
PtáciCorvus coronevrána černáTéměř ohrožený (NT)2016
PtáciDendrocopos syriacusstrakapoud jižníSilně ohroženýOhrožený (EN)2016
PtáciHirundo rusticavlaštovka obecnáOhroženýTéměř ohrožený (NT)2016
PtáciJynx torquillakrutihlav obecnýSilně ohroženýZranitelný (VU)2017
PtáciLanius collurioťuhýk obecnýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2011
PtáciLuscinia megarhynchosslavík obecnýOhrožený2011
PtáciMuscicapa striatalejsek šedýOhrožený2011
PtáciOriolus oriolusžluva hajníSilně ohrožený2019
PtáciSaxicola rubetrabramborníček hnědýOhrožený2011
MechorostyOrthotrichum patensšurpek otevřenýTéměř ohrožený (NT)2015
MechorostyRhynchostegium megapolitanumzobanitka otočenáZranitelný (VU)2015
BrouciArgopus ahrensiKriticky ohrožený (CR)2012
BrouciDatonychus paszlavszkyiTéměř ohrožený (NT)2013
BrouciLiparus dirusZranitelný (VU)2012
BrouciOphonus stictusTéměř ohrožený (NT)2013
BrouciSciaphobus scitulusZranitelný (VU)2012
BrouciTychius trivialisTéměř ohrožený (NT)2013
HoubyConocybe ambiguačepičatka pochybnáNezvěstný (EX?)2011
HoubyInocybe calosporavláknce lepovýtrusáChybí údaje (DD)2011
HoubyPeziza succosakustřebka šťavnatáOhrožený (EN)2011
NetopýřiBarbastella barbastellusnetopýr černýKriticky ohrožený2011
NetopýřiEptesicus serotinusnetopýr večerníSilně ohrožený2011
NetopýřiMyotis daubentoniinetopýr vodníSilně ohrožený2011
NetopýřiMyotis myotisnetopýr velkýKriticky ohroženýTéměř ohrožený (NT)2015
NetopýřiMyotis mystacinusnetopýr vousatýSilně ohrožený2011
NetopýřiNyctalus noctulanetopýr rezavýSilně ohrožený2011
NetopýřiPipistrellus pipistrellusnetopýr hvízdavýSilně ohrožený2011
NetopýřiPlecotus auritusnetopýr ušatýSilně ohrožený2011
NetopýřiPlecotus austriacusnetopýr dlouhouchýSilně ohroženýZranitelný (VU)2011
NetopýřiRhinolophus hipposiderosvrápenec malýKriticky ohroženýZranitelný (VU)2011
MotýliRhagades prunizelenáček trnkovýOhrožený (EN)2016
MotýliJordanita globulariaezelenáček koulenkovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliJordanita notatazelenáček velkýZranitelný (VU)2016
MotýliZygaena carniolicavřetenuška ligrusováTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliZygaena ephialtesvřetenuška čičorkováTéměř ohrožený (NT)2016
MotýliZygaena angelicaevřetenuška štírovníkováTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliLemonia taraxacipabourovec pampeliškovýOhrožený (EN)2018
MotýliCarcharodus alceaesoumračník slézovýTéměř ohrožený (NT)2019
MotýliSpialia sertoriussoumračník skořicovýZranitelný (VU)2016
MotýliHesperia commasoumračník čárkovanýZranitelný (VU)2019
MotýliIphiclides podaliriusotakárek ovocnýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2019
MotýliPapilio machaonotakárek fenyklovýOhrožený2019
MotýliHamearis lucinapestrobarvec petrklíčovýOhrožený (EN)2019
MotýliLycaena disparohniváček černočárnýSilně ohrožený2015
MotýliSatyrium pruniostruháček švestkovýTéměř ohrožený (NT)2019
MotýliSatyrium w-albumostruháček jilmovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliSatyrium spiniostruháček trnkovýZranitelný (VU)2019
MotýliCallophrys rubiostruháček ostružinovýTéměř ohrožený (NT)2019
MotýliCupido minimusmodrásek nejmenšíZranitelný (VU)2019
MotýliGlaucopsyche alexismodrásek kozincovýZranitelný (VU)2019
MotýliPlebejus argusmodrásek černolemýTéměř ohrožený (NT)2019
MotýliCyaniris semiargusmodrásek lesníZranitelný (VU)2017
MotýliPolyommatus amandusmodrásek ušlechtilýTéměř ohrožený (NT)2016
MotýliPolyommatus thersitesmodrásek vičencovýZranitelný (VU)2019
MotýliPolyommatus coridonmodrásek vikvicovýZranitelný (VU)2019
MotýliApatura irisbatolec duhovýOhrožený2017
MotýliMelitaea athaliahnědásek jitrocelovýTéměř ohrožený (NT)2019
MotýliMelitaea aureliahnědásek černýšovýOhrožený (EN)2018
MotýliErebia medusaokáč rosičkovýTéměř ohrožený (NT)2018
MotýliCoenonympha arcaniaokáč strdivkovýTéměř ohrožený (NT)2019
MotýliCoenocalpe lapidatapíďalka malebnáOhrožený (EN)2016
MotýliDysauxes ancillaběloskvrnáč lišejníkovýTéměř ohrožený (NT)2019
MotýliEuplagia quadripunctariapřástevník kostivalový2019
MotýliTyria jacobaeaepřástevník starčkovýZranitelný (VU)2019
LišejníkyCandelariella reflexaTéměř ohrožený (NT)2013
LišejníkyCladonia foliaceaTéměř ohrožený (NT)2011
LišejníkyCladonia rangiformisTéměř ohrožený (NT)2012
LišejníkyClauzadea immersaChybí údaje (DD)2013
LišejníkyClauzadea metzleriZranitelný (VU)2013
LišejníkyEvernia prunastriTéměř ohrožený (NT)2013
LišejníkyLecanora hageniiTéměř ohrožený (NT)2013
LišejníkyPhyscia stellarisZranitelný (VU)2013
LišejníkyPseudevernia furfuraceaTéměř ohrožený (NT)2011
LišejníkyPyrenula coryliLokálně vyhynulý (RE)2011
LišejníkyVerrucaria praetermissaZranitelný (VU)2011
LišejníkyXanthoria polycarpaTéměř ohrožený (NT)2013
SavciDama damadaněk evropskýNevyhodnocený (NE)2011
SavciLepus europaeuszajíc polníTéměř ohrožený (NT)2011
SavciGlis glisplch velkýOhroženýChybí údaje (DD)2011
SavciMuscardinus avellanariusplšík lískovýSilně ohrožený2011
SavciSciurus vulgarisveverka obecnáOhroženýChybí údaje (DD)2011
MěkkýšiHelix pomatiahlemýžď zahradní2019
MěkkýšiOxychilus inopinatusskelnatka zemníTéměř ohrožený (NT)2013
Ortopteroidní hmyzGryllus campestriscvrček polníTéměř ohrožený (NT)2019
Cévnaté rostlinyAnemone sylvestrissasanka lesníOhroženýOhrožený (EN)2013
Cévnaté rostlinyAquilegia vulgarisorlíček obecnýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyAristolochia clematitispodražec křovištníTéměř ohrožený (NT)2012
Cévnaté rostlinyArtemisia ponticapelyněk pontickýTéměř ohrožený (NT)2012
Cévnaté rostlinyAster amellushvězdnice chlumníOhrožený2019
Cévnaté rostlinyAster linosyrishvězdnice zlatovlásekOhroženýTéměř ohrožený (NT)2016
Cévnaté rostlinyBerberis vulgarisdřišťál obecnýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyBupleurum rotundifoliumprorostlík okrouhlolistýKriticky ohrožený (CR)2020
Cévnaté rostlinyCarex humilisostřice nízkáTéměř ohrožený (NT)2016
Cévnaté rostlinyCephalanthera damasoniumokrotice bíláOhroženýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyCirsium acaulepcháč bezlodyžnýTéměř ohrožený (NT)2020
Cévnaté rostlinyCirsium pannonicumpcháč panonskýTéměř ohrožený (NT)2020
Cévnaté rostlinyClematis rectaplamének přímýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyCornus masdřín jarníOhrožený2018
Cévnaté rostlinyCoronilla vaginalisčičorka pochvatáSilně ohroženýZranitelný (VU)2020
Cévnaté rostlinyCotoneaster integerrimusskalník celokrajnýTéměř ohrožený (NT)2016
Cévnaté rostlinyCypripedium calceolusstřevíčník pantoflíčekSilně ohroženýZranitelný (VU)2012
Cévnaté rostlinyDictamnus albustřemdava bíláOhroženýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyEpipactis albensiskruštík polabskýSilně ohroženýOhrožený (EN)2012
Cévnaté rostlinyEpipactis muellerikruštík růžkatýSilně ohroženýZranitelný (VU)2012
Cévnaté rostlinyErysimum odoratumtrýzel vonnýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyGalium glaucumsvízel sivýTéměř ohrožený (NT)2012
Cévnaté rostlinyGalanthus nivalissněženka podsněžníkOhroženýTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyGentianopsis ciliatahořec brvitýZranitelný (VU)2019
Cévnaté rostlinyGentiana cruciatahořec křížatýOhroženýOhrožený (EN)2013
Cévnaté rostlinyGeranium sanguineumkakost krvavýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyGlobularia bisnagaricakoulenka prodlouženáOhroženýTéměř ohrožený (NT)2019
Cévnaté rostlinyGymnadenia conopseapětiprstka žežulníkOhroženýOhrožený (EN)2019
Cévnaté rostlinyGymnadenia conopsea subsp. conopseapětiprstka žežulník praváOhroženýOhrožený (EN)2013
Cévnaté rostlinyGymnadenia densiflorapětiprstka hustokvětáKriticky ohroženýOhrožený (EN)2019
Cévnaté rostlinyHierochloë australistomkovice jižníTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyHippocrepis comosapodkovka chocholatáOhrožený (EN)2012
Cévnaté rostlinyInula hirtaoman srstnatýTéměř ohrožený (NT)2020
Cévnaté rostlinyLathyrus pannonicus subsp. collinushrachor panonský chlumníKriticky ohroženýOhrožený (EN)2015
Cévnaté rostlinyLeucojum vernumbledule jarníOhroženýTéměř ohrožený (NT)2014
Cévnaté rostlinyLilium martagonlilie zlatohlaváOhrožený2015
Cévnaté rostlinyLinum flavumlen žlutýOhroženýZranitelný (VU)2019
Cévnaté rostlinyLinum tenuifoliumlen tenkolistýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyMelampyrum arvensečernýš rolníZranitelný (VU)2020
Cévnaté rostlinyMelittis melissophyllummedovník meduňkolisýOhrožený2015
Cévnaté rostlinyMuscari tenuiflorummodřenec tenkokvětýOhroženýZranitelný (VU)2012
Cévnaté rostlinyOphrys insectiferatořič hmyzonosnýKriticky ohroženýOhrožený (EN)2018
Cévnaté rostlinyOrchis purpureavstavač nachovýSilně ohroženýOhrožený (EN)2020
Cévnaté rostlinyOrobanche luteazáraza žlutáTéměř ohrožený (NT)2013
Cévnaté rostlinyPlatanthera bifoliavemeník dvoulistýOhroženýZranitelný (VU)2016
Cévnaté rostlinyPotentilla albamochna bíláZranitelný (VU)2012
Cévnaté rostlinyPrimula veris subsp. canescensprvosenka jarní šedaváChybí údaje (DD)2016
Cévnaté rostlinyPrunus fruticosatřešeň křovitáOhrožený (EN)2012
Cévnaté rostlinyPrunella grandifloračernohlávek velkokvětýTéměř ohrožený (NT)2020
Cévnaté rostlinyPulsatilla pratensis subsp. bohemicakoniklec luční českýSilně ohroženýZranitelný (VU)2014
Cévnaté rostlinyPyrus pyrasterhrušeň polničkaTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyQuercus pubescensdub pýřitýOhroženýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyRosa spinosissimarůže bedrníkolistáZranitelný (VU)2012
Cévnaté rostlinyScilla vindobonensisladoňka vídeňskáSilně ohroženýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyScorzonera hispanicahadí mord španělskýTéměř ohrožený (NT)2016
Cévnaté rostlinySorbus ariajeřáb mukZranitelný (VU)2011
Cévnaté rostlinySorbus bohemicajeřáb českýKriticky ohroženýOhrožený (EN)2013
Cévnaté rostlinySorbus danubialisjeřáb dunajskýTéměř ohrožený (NT)2015
Cévnaté rostlinyThesium linophyllonlněnka lnolistáTéměř ohrožený (NT)2019
Cévnaté rostlinyThlaspi montanumpenízek horskýTéměř ohrožený (NT)2016
Cévnaté rostlinyVeronica austriacarozrazil rakouskýOhrožený (EN)2019
BrouciOcypus brunnipesZranitelný (VU)2013
BrouciTasgius pedatorZranitelný (VU)2013
BrouciEutrichapion facetumTéměř ohrožený (NT)2013
HoubyCamaropella luteabolinka žlutáKriticky ohrožený (CR)2011
HoubyMorchella semiliberasmrž polovolnýTéměř ohrožený (NT)2011
HoubyVuilleminia cystidiatavětvovka teplomilnáKriticky ohrožený (CR)2011
HoubyCryptomarasmius minutusšpička vláskovitáChybí údaje (DD)2011
SavciOvis aries musimonmuflonNevyhodnocený (NE)2011
LišejníkyMyriospora rufescensChybí údaje (DD)2013
PtáciEmberiza calandrastrnad lučníKriticky ohroženýZranitelný (VU)2011
ObojživelníciLissotriton vulgarisčolek obecnýSilně ohroženýZranitelný (VU)2011
PtáciDryobates minorstrakapoud malýZranitelný (VU)2011